Zdrowie publiczne – co to takiego

Zdrowie i dobre samopoczucie to dwie wartości, które są bardzo ważne dla każdego człowieka. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia, zapobieganie zapadaniu na różne choroby czy też ogólnie zdrowy tryb życia nie jest jedynie problemem pojedynczego człowieka. Zdrowie może być traktowane w kategorii znacznie szerszej, obejmującej problemy całego społeczeństwa. Traktowane w tak szeroki sposób zdrowie określane jest mianem zdrowia publicznego.

Pojęcie jakim jest zdrowie ogólnospołeczne definiowane jest przez wiele dziedzin medycyny. Najogólniej można powiedzieć, że jest to nauka zajmująca się wpływem różnych czynników na stan zdrowia oraz ogólnie rozumianym pojęciem zdrowia rozpatrywane na poziomie całej populacji. Zdrowie publiczne obejmuje przede wszystkim ogólnodostępnej służby zdrowia i opieki zdrowotnej, rozpowszechnienie takich pojęć jak zdrowy styl życia, dieta profilaktyka przeciwko występowaniu różnych chorób, a także promowanie aktywności fizycznej. Do głównych zadań nauki jaką jest zdrowie publiczne należy przede wszystkim promowanie zdrowia, zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, a także przedłużanie długości życia. Zdrowie publiczne ma na celu stworzenie takiego środowiska, w którym każdy będzie miał jednakowe szanse na powrót do zdrowia oraz jak najdłuższe utrzymanie jego dobrego stanu.

Bardzo często zdrowie w kategoriach publicznych określane jest jako zsumowany i zorganizowany wysiłek całego społeczeństwa, który ma na celu poprawę stanu zdrowia i warunków zdrowotnych wszystkich jego członków. Zdrowie jednakowo dostępne dla wszystkich obywateli jest traktowane jako dobro publiczne. W ten sposób rozumiane zdrowie stanowi zainteresowanie ie tylko służb zdrowia czy też samych obywateli, ale również samego państwa i organów nim zarządzających. Konstytucje większości krajów traktują utrzymanie zdrowia obywateli jako jeden z głównych obowiązków państwowych. Na szczeblu państwowym zdrowiem, jako dobrem społecznym zajmują się specjalnie wyznaczone w tym celu organy jak na przykład Ministerstwo Zdrowia w Polsce. Na szczeblu międzynarodowym zdrowie publiczne jest problemem najczęściej poruszanym przez światową organizację zdrowia.