Skip to content Skip to footer

Zawód Notariusza: Czy to Przyszłość?

Prestiż, atrakcyjne zarobki i fascynująca praca w sądzie – takie są stereotypowe wyobrażenia o karierze prawniczej. Jednak rzeczywistość często odbiega od tych wyobrażeń, które są bardziej związane z amerykańskimi serialami kryminalnymi niż z prawdziwym życiem. Mimo to, zawody prawnicze, w tym zawód notariusza, nadal mają duże znaczenie.

Jakie kwalifikacje są potrzebne do zostania notariuszem?

Praca w kancelarii notarialnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Notariusz jest odpowiedzialny za prawidłowość dokumentów, zgodność kopii z oryginałem, prawdziwość protokołów i poświadczeń itp. Za wszelkie błędy notariusz odpowiada osobiście przed Radą Izby Notarialnej.

Zawód notariusza jest idealny dla osób skrupulatnych, dokładnych i rzeczowych, które nie boją się pracy z dużą ilością dokumentów. Muszą być przygotowane na to, że praca notariusza wymaga dużej samodzielności, a umiejętności interpersonalne, które są ważne w innych zawodach, tutaj mają często niewielkie znaczenie.

Jak wygląda droga do kariery notarialnej?

Aby zostać notariuszem, trzeba najpierw ukończyć studia prawnicze na jednej z uczelni publicznych lub niepublicznych. Następnie trzeba przejść aplikację notarialną pod okiem opiekuna wyznaczonego przez izbę notarialną. Aplikant ma również możliwość samodzielnego wyboru kancelarii.

W tym czasie trzeba również odbyć sześciomiesięczną praktykę sądową w zakresie spraw cywilnych, rejestrowych i księgowo-wieczystych. Aplikacja kończy się egzaminem notarialnym, który sprawdza przygotowanie kandydata do samodzielnego pełnienia obowiązków notariusza. Po zakończeniu aplikacji trzeba odbyć obowiązkowy, dwuletni staż na stanowisku asesora. Dopiero po tym można ubiegać się o możliwość prowadzenia własnej kancelarii.

Jakie są zarobki notariusza?

Zarobki notariusza są trudne do oszacowania, ponieważ zależą głównie od ilości sporządzonych aktów notarialnych. Jednak można zauważyć pewne ogólne tendencje, charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski.

Najwyższe zarobki notariuszy są w województwie mazowieckim (średnio ok. 42500 zł netto), dolnośląskim (ok. 3185 zł netto) i wielkopolskim (ok. 3060 zł netto), najniższe zaś – w woj. podlaskim (ok. 2410 zł netto) i lubuskim (ok. 2290 zł netto).

Leave a comment